Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Badeendjesrace Alkmaar 2014

Posted on: juni 23rd, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

Zaterdag 28 juli 2014 is het weer tijd voor de Badeendjesrace in de grachten van Alkmaar. Ongeveer 10.000 gele badeendjes worden bij proeflokaal “de Boom” te water gelaten waarna ze, door een door de brandweer veroorzaakte stroming, een parcours door de grachten afleggen. De totale opbrengst van de badeendjesrace komt ten goede aan een aantal goede doelen in Alkmaar en omgeving.

De badeendjesrace is een initiatief van de Ronde Tafel Alkcmaer 190 en wordt onder andere gesponsord door Kwinfra.

Bekijk voor meer informatie de website www.badeendjesracealkmaar.nl

Badeendjesrace Alkmaar

De goede doelen:

  • De Waardse Werf (werkplaats voor jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking).
  • Kinderboerderij Jong Leven (in Sint Pancras en tevens erkend leerbedrijf)
  • Het Preathuys Alkmaar (zet zich in voor welzijn van eenieder met kanker)
  • Respijthuis/zorg Alkmaar (logeerhuis voor chronisch lichamelijk zieken)
  • Stichting Jarige Job (trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een verjaardagsbox)

onderzoek aan de Kanaaldijk 1c te Purmerend

Posted on: juni 3rd, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

De gemeente Purmerend is na een lange procedure eigenaar van het terrein Kanaaldijk 1c. Het terrein is gelegen in de wijk Weidevenne  naast de school De Weide. Voorheen was het terrein vooral in gebruik als opslag en maakten omwonenende en de ouders van de schoolgaande kinderen zich zorgen over de veiligheid op en rond het terrein.

Momenteel is Kwinfra bezig met het uitvoeren van bodemonderzoek ter plaatse van het terrein. Na het bodemonderzoek kunnen plannen worden gemaakt om het terrein te saneren en uiteindelijk geschikt te maken voor woningbouw en kan de Loirestraat worden doorgetrokken. “De komende jaren kunnen op het terrein Kanaaldijk 1c mooie woningen worden gebouwd, zodat het aanzien van de wijk er stevig op vooruit zal gaan” aldus wethouder Krieger.

De gemeente start vermoedelijk in de zomervakantie met de saneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein.

onderzoek Kanaaldijk 1c te Purmerend

Kop van West te Purmerend

Posted on: maart 19th, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

Ten noorden van de wijk Weidevenne, ingesloten door de A7, de Neckerstraat en het Noordhollandsch kanaal bevindt zich plangebied Kop van West. Het plangebied zal worden herontwikkeld, waarbij winkels, kantoren, appartementen (zonder tuin) en openbaar groen zullen worden gerealiseerd. De ontwikkeling van het plangebied zal gefaseerd worden uitgevoerd, uitgespreid over een langere periode.

Voor de herontwikkeling zal het gebied eerst bouwrijp gemaakt worden. Ten behoeve hiervan is in januari 2014 door Kwinfra BV uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de eerste fase van het plangebied. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de asfalt- en halfverhardingen ter plaatse van het tijdelijke parkeerterrein aan de Neckerstraat.

Kop van West te Purmerend

12,5 jaar in dienst

Posted on: december 24th, 2013 by Jan Rudolf Busz No Comments

Op 1 april 2001 is Kwinfra Civieltechnisch adviesbureau opgericht door Dirk, Hans, Hans en Hugo.

foto_jubileum_Dirk_Hans_Hans_Hugo

Op 1 oktober 2013 vierden ze dan ook hun 12,5 jarig jubileum. Bij de jaarlijkse kerstborrel werden ze daarom in het zonnetje gezet.

Kloostermoppen in bestrating Abdijweg en St. Adelbertusweg te Egmond-Binnen

Posted on: december 12th, 2013 by Jan Rudolf Busz No Comments

Ter plaatse van de St. Adelbertusweg is de riolering vernieuwd en zijn de weg en de trottoirs opnieuw bestraat. Kwinfra afdeling Civiel heeft hiervoor het ontwerp gemaakt en engineering gedaan. Tijdens de uitvoeringsfase was Kwinfra betrokken voor het houden van toezicht en de directievoering. De afdeling milieu heeft het bodemonderzoek verzorgt. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Kloostermoppen ter plaatse van de Sint Adelbertusweg te Egmond-Binnen

Leuk detail zijn de in de bestrating aangebrachte ‘kloostermoppen’. Op deze middeleeuwse bakstenen hebben de kinderen uit groep 6 van basis school De Windhoek hun voetafdruk achtergelaten. Op deze manier blijft het gedeelte van het Monnikenpad dwars door Egmond-Binnen bewaard.

Kwinfra op bezoek bij de Zaanse Schans

Posted on: december 5th, 2013 by Jan Rudolf Busz No Comments

Kwinfra was afgelopen november op bezoek bij de Zaanse Schans.

bodemonderzoek ter plaatse van de Zaanse Schans

Om de Zaanse Schans aantrekkelijker te maken zijn diverse uitbereidingsplannen uitgewerkt. Kwinfra doet onderzoek naar de kwaliteit van de grond en het grondwater om vast te stellen of de bodem verontreinigd is.