Partijkeuringen (AP04)

Een partijkeuring (ook wel AP04-keuring genoemd) betreft grondonderzoek naar de milieuhygiƫnische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of baggerspecie (maximaal 10.000 ton per partij). De partij grond of baggerspecie kan op een aaneengesloten hoop liggen (in depot) of nog niet zijn ontgraven (in situ).

De partijkeuring kan voor twee doeleinden worden gebruikt:

  • voor een milieuhygiĆ«nische verklaring Besluit bodemkwaliteit (toepasbaarheid), zodat de grond of baggerspecie elders kan worden toegepast;
  • voor het aanvragen van een niet-reinigbaarheidsverklaring. Deze verklaring is nodig wanneer saneringsgrond gestort moet worden.

Partijkeuringen worden door Kwinfra uitgevoerd conform het Besluit Bodemkwaliteit en protocol 1001. Naast het uitvoeren van de partijkeuring kan Kwinfra u tevens adviseren over de mogelijkheden van verwerking of hergebruik.