Archive for juli, 2019

Hemelwaterleiding RAI Amsterdam

Posted on: juli 19th, 2019 by Nathalya Groot No Comments

Namens Waternet is Kwinfra B.V. betrokken geweest bij de engineering van het bestek en tekeningen voor het tweede deel van de hemelwaterleiding ø1500mm die aangelegd moet worden op het terrein van de RAI Amsterdam. Het werk is half juli gestart.