Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Inrichting Langebuurt, Meldijk en Sluisbuurt Uitgeest

Posted on: oktober 24th, 2018 by Jan Rudolf Busz No Comments

In de Gemeente Uitgeest is de openbare ruimte van de Langebuurt, de Meldijk en de Sluisbuurt opnieuw ingericht. Tevens is in de Meldijk een deel van de gemengde riolering vervangen, en de Sluisbuurt is voorzien van een nieuwe hemelwaterriolering.

Kwinfra heeft schetsontwerpen gemaakt van de inrichting en deze gepresenteerd bij inspraakavonden voor de betreffende bewoners en ondernemers. Hieruit volgde een definitief ontwerp. Voorts heeft Kwinfra het civiel-technisch werk voorbereid en het milieukundig onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van de grondonderzoeken zijn er settingsberekeningen uitgevoerd en is een uitgekiend grondstromen plan bedacht.

Voor dit project (1626.pr.03 – Meldijk Presentatie tekening Definitief 07-11-2017)heeft Kwinfra de inmeting van de bestaande situatie, de riolering berekening, de milieukundige grondonderzoeken, de vergunningen, het ontwerp, het bestek, en vervolgens de aanbesteding verzorgd. De uitvoering is uiteindelijk gegund aan aannemer B.V. Aannemingsmaatschappij v/h Twisk en Bosman.

Saneringswerkzaamheden in volle gang op Overstad

Posted on: mei 16th, 2018 by Jan Rudolf Busz No Comments

Op Overstad (Alkmaar) worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van 62 woningen. Kwinfra treft voor dit project de voorbereidingen voor bouw- woonrijpwerkzaamheden (ontwerp/bestek en tekeningen). Dit alles in opdracht van Bot Bouw Initiatief. Op dit moment worden de grondsaneringswerkzaamheden uitgevoerd, damwanden geslagen en het riool aangelegd door aannemer Sneekes en verzorgt Kwinfra de milieukundige begeleiding.

Kwinfra VCA* gecertificeerd

Posted on: december 7th, 2017 by Jan Rudolf Busz No Comments

In het begin van elk jaar is het gewoon dat er (KWaliteits-)doelstellingen worden geformuleerd. Zo ook binnen Kwinfra. Voor 2017 was er binnen onze organisatie een van deze doelstellingen, het behalen van een VCA* certificaat.

Om deze doelstelling invulling is Jan Rudolf Busz gedreven bezig geweest. Uiteraard zijn alle collega’s van KWinfra zeer betrokken geweest bij dit proces.

Al deze energie en passie hebben er aan bijgedragen dat wij nu vol trots mogen mededelen dat we de doelstelling hebben gehaald.

Veilig werken en hier goed over nadenken deden we al, maar dit kunnen we nu aantonen met het onderstaande certificaat.

VCA Kwinfra

 

Schot Cup

Posted on: november 25th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

Met gepaste trots sluit Kwinfra wederom dit heerlijke jaar af met een wonderbaarlijke (bowling)prijs. De afgelopen week is er door de werkmaatschappijen van Schot-Groep (Schot Holding, Schot Infra, Schot Verticaal, Kwinfra en Dailycool) gestreden om de felbegeeerde ‘Schot Cup’! Door een zeer constant presterende ploeg werden de andere werkmaatschappijen van de baan gekegeld en behoudt Kwinfra de ‘Cup’ ook in 2016.

Inrichting Schoolplein Merckelbachschool

Posted on: juli 4th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid heeft het plein tussen het multicultureel centrum en de Merckelbachschool aan de Arent Janszoon Ernststraat voorzien van een nieuwe inrichting.  Dit plein is bovenop het dak van een parkeergarage gesitueerd. Hiervoor heeft Kwinfra  onconventionele oplossingen bedacht, waarbij al het overtollige hemelwater moeiteloos kan worden afgevoerd. Onderdeel daarbij is er een bufferfunctie, bedacht voor de plantenbakken, die integraal in het plein verwerkt zijn.

MFC terrein presentatie

Kwinfra heeft hierbij het ontwerp en de engineering verzorgt.

Reconstructie Langebuurt Uitgeest

Posted on: juni 20th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

Reconstructie Langebuurt en Dr. Brugmanstraat.

De gemeente Uitgeest heeft de Langebuurt en de Dr. Brugmanstraat voorzien van een nieuw gescheiden rioolstelsel. Hierbij is deels gebruik gemaakt van de bestaande nog goede riolering.

Met de werkzaamheden aan de riolering is direct de bestrating vervangen en waar nodig heringericht. Kwinfra heeft hierbij het ontwerp en de werkvoorbereiding verzorgt.

De uitvoering is inmiddels in volle gang.

1522.06 Langebuurt persentatie nieuw

Reconstructie Franse Pad

Posted on: juni 20th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

De gemeente Langedijk heeft het Franse pad en omgeving voorzien van een nieuw gescheiden rioolstelsel. Hierbij is tevens een drainage stelsel aangebracht om het wateroverlast te beperken.

Het gebied is tevens voorzien van nieuwe bestrating, de bestaande asfaltverharding is verwijderd, en door de nieuwe inrichting en verharding heeft het nu de uitstraling van een woongebied.

Kwinfra heeft hierbij het ontwerp en de werkvoorbereiding verzorgt. Franse pad voor en na

Vernieuwing Molenwerf

Posted on: april 29th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

Verniewing Molenwerf

Vernieuwing Molenwerf in Amsterdam bijna gereed! De gemeente vernieuwt het gebied Molenwerf. De noodzakelijke vernieuwing van de tramsporen zijn aangegrepen om het gebied opnieuw in te richten, waardoor het ook meer en veiliger ruimte biedt aan fietsers en voetgangers. Adviesbureau Kwinfra is betrokken geweest bij de engineering van dit project in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Winnaar Schot Cup

Posted on: december 11th, 2015 by Jan Rudolf Busz No Comments

foto winnaar Schot cup

Met gepaste trots sluit Kwinfra dit heerlijke jaar af met een wonderbaarlijke (bowling)prijs. De afgelopen week is er door de werkmaatschappijen van Schot-Groep (Schot Holding, Schot Infra, Schot Verticaal, Kwinfra en Dailycool) gestreden om de felbegeeerde ‘Schot Cup’! Door een zeer constant presterende ploeg werden de andere werkmaatschappijen van de baan gekegeld en ging Kwinfra er met de ‘Cup’ vandoor.

 

Bodemsanering Kop van West fase 1 te Purmerend

Posted on: september 17th, 2015 by Mark Oortwijn No Comments

KvW

Kwinfra begeleid in opdracht van de gemeente Purmerend vanaf medio februari 2015 de bodemsanering in het kader van de realisatie van het plangebied Kop van West fase 1. Het plangebied Kop van West wordt omsloten door de Wolgalaan, Neckerstraat en Kanaaldijk te Purmerend. Binnen het plangebied worden onder meer woningen, appartementen en een slotgracht gerealiseerd. Kwinfra heeft voorafgaand aan de bodemsanering de gehele verontreinigingssituatie in kaart gebracht en geactualiseerd.

Verder is voor het gehele plangebied 2012 door Kwinfra een raamsaneringsplan opgesteld. De bodemsanering zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voor de eerste fase is in 2014 een specifiek uitvoeringsplan opgesteld.

Bij uitvoering van de sanerende maatregelen is Kwinfra verantwoordelijk voor de project- en milieukundige begeleiding conform de BRL6000.

De saneringswerkzaamheden bestaan o.a. uit het saneren van asbesthoudende grond/puin, sterk met immobiele componenten (zware metalen / PAK) verontreinigde grond en niet toepasbaar fundatiemateriaal. Verontreinigde grond zal waar mogelijk worden herschikt binnen het plangebied of afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de toekomstige woonpercelen wordt de grond gesaneerd tot minimaal klasse wonen.

Ter plaatse van de toekomstige hoofdstructuur komt veen vrij wat door Kwinfra conform de BRL1000 gekeurd wordt voor de bepaling van de afzet-/toepassingsmogelijkheden. Na uitvoering van de sanerende maatregelen zal over het gehele terrein een 1 meter dikke leeflaag worden aangebracht van minimaal klasse wonen.

Naar verwachting wordt de bodemsanering fase 1 Kop van West eind 2015 afgerond.