Onze Adviseurs

Afdeling Milieu

Arvid Dol

Arvid is sinds 2001 veldwerker voor milieuhygiënisch onderzoek en is sinds 2009 in dienst bij Kwinfra. Hij is als boormeester gecertificeerd en erkend voor de protocollen 1001, 2001, 2002, 2003 en 2018 en is tevens een zeer ervaren milieukundig begeleider (gecertificeerd en erkend voor protocol 6001). Door zijn jarenlange ervaring heeft hij grote kennis van de ondergrond in Noord-Holland en andere delen van Nederland.

Mark Oortwijn

Mark is sinds oktober 2014 in dienst bij Kwinfra als projectleider bodem. Voor Kwinfra was Mark lang werkzaam als adviseur bodem bij een aannemer in de grond- weg en waterbouw. Hier heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van (water)bodemonderzoek, (water)bodemsanering en partijkeuringen. Mark is tevens als projectleider en milieukundig begeleider gecertificeerd en erkend voor protocol 6001.

Jan Rudolf Busz

In maart 2015 is Jan Rudolf Busz in dienst gekomen bij Kwinfra als projectleider bodem. Hiervoor was Jan Rudolf circa 13 jaar werkzaam in bodemonderzoek en milieuadvies. Daarnaast was hij bedrijfsleider bij een grond- en baggerspeciedepot, waar licht tot sterk verontreinigde grond en baggerspecie in bewerking werd genomen om uiteindelijk weer toegepast te kunnen worden in verschillende werken. Hierbij kwam kennis op het gebied van waterbodem, landbodem, partijkeuringen, milieuvergunningen en het Besluit bodemkwaliteit goed van pas. De laatste anderhalf jaar was Jan Rudolf ook nauw betrokken bij de uitvoering van een groot infrastructureel werk met een UAV-GC contract. Bij Kwinfra is Jan Rudolf ook verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem ISO 9001, en de BRL 1000, 2000 en 6000.

Sander Buijs

Sander is sinds oktober 2016 als ‘junior adviseur bodem’ in dienst bij Kwinfra. Als jongste lid van de afdeling milieu biedt hij ondersteuning op kantoor en tijdens het verrichten van het veldwerk. Tevens gaat Sander zich specialiseren in het advies en uitvoering van onderzoek naar de doorlatendheid van bodems. Hiermee kan Kwinfra zich nog beter profileren in gedegen advies naar de klant toe in geohydrologische vraagstukken.

Afdeling Civiele techniek

Alle Linker

Alle is een zeer ervaren en gewild toezichthouder en directievoerder en sinds 2001 in dienst bij Kwinfra. De laatste jaren is hij vooral werkzaam op projecten in de regio Alkmaar en Bergen.

Bart Langkemper

Voordat Bart in 2010 bij Kwinfra in dienst kwam heeft hij ervaring opgedaan als tekenaar bij Grontmij. Bij Kwinfra is hij uitgegroeid tot een ervaren landmeter voor het inmeten van projecten en het uitzetten van punten voor aannemers en uitvoerders. De ingemeten projecten verwerkt Bart in tekeningen. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met ontwerpen van civieltechnische projecten.

Hugo den Hartog

Hugo is sinds de oprichting in 2001 betrokken bij Kwinfra, eerst als bedrijfsleider en later als directeur.

Maarten Vader

Maarten is sinds 2010 in dienst bij Kwinfra. In eerste instantie is Maarten werkzaam als installatietechnisch ontwerper. Met het in dienst komen bij Kwinfra maakt hij de overstap naar het vak van civieltechnisch ontwerper met als specialisatie watermanagement. Maarten heeft tevens ervaring met landmeten en maatvoering.

Jonno Pouw

Jonno is in 2009 afgestudeerd als ingenieur Land- en Watermanagement.
Na zijn studie heeft hij 3 jaar als technisch commercieel adviseur bij Voorbij Funderingstechniek gewerkt. Daar heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van funderingen en grondkerende constructies. Hierna heeft hij zich als technisch medewerker 3 jaar bezig gehouden met werkvoorbereiding, toezicht en directievoering bij leiding aanleg projecten van PWN. Hij heeft onder andere aan de volgende interessante projecten gewerkt: reconstructie transportleidingen PWN, WRK en HHNK t.b.v. aanleg N23 Westfrisiaweg en proefboringen Marsdiep.
Sinds eind 2015 is Jonno in dienst bij Kwinfra als breed georiënteerd werkvoorbereider/projectleider.

Paul Mooij

Vanaf maart 2016 is Paul in dienst bij Kwinfra als projectleider op het gebied van civiele projecten. Hiervoor heeft hij een ruime ervaring opgedaan bij Tauw bv vanaf werkvoorbereiding tot en met projectleiding. Paul heeft veel ervaring met de civiele projecten in met name Noord Holland van ontwerp tot en met aanbesteding en specifieke kennis van het wel en wee van kabels en leidingen. Naast de traditionele contractvormen heeft hij ook een aantal projecten uitgevoerd volgens de nieuwe contractvorm UAV-GC. Paul is een harde werker gericht op samenwerking, praktisch en met oog voor kwaliteit.

André Zaat

André is sinds oktober 2016 in dienst bij Kwinfra als ontwerper/werkvoorbereider in de civiele techniek. Hiervoor is hij werkzaam geweest als werkvoorbereider bij de gemeente Enkhuizen, wat per 1 januari 2015 samengevoegd werd met de gemeente StedeBroec en Drechterland (SED organisatie). Hier heeft hij o.a. ervaring opgedaan in het groot- en klein onderhoud, en diverse herinrichtings projecten. Daarnaast hield hij zich bezig met het Microstation Functioneel Beheer en Microstation Systeem en Applicatiebeheer om een goed werkende omgeving in te richten en te behouden.

Erik Naaijen

Erik is sinds mei 2017 in dienst bij Kwinfra als senior werkvoorbereider/projectleider. Hiervoor heeft hij 23 jaar bij diverse ingenieursbureaus gewerkt aan kleine, middelgrote en grote civieltechnische projecten. In deze periode is hij ook regelmatig gedetacheerd geweest bij aannemers en/of aannemerscombinaties. Hij heeft ruime ervaring opgedaan vanaf werkvoorbereiding tot projectleiding vooral bij traditionele, maar ook bij nieuwe contractvormen (Systems Engineering). Erik is breed geörienteerd en heeft o.a. ervaring op het gebied van bouw- en woonrijpmaken, riolering, reconstructies/herinrichtingen, wegontwerp en geluidsschermen. Enkele interessante projecten waar hij aan gewerkt heeft zijn: Tender 2e Coentunnel, Wegenproject Westland, SO/VO Rotterdamsebaan Den Haag, geluidsschermen Westrandweg (A5), omlegging A9 Badhoevedorp, herinrichting Wethouder Frankeroute Amsterdam.

Mark Kronenburcht

Zevenentwintig jaar werkervaring heeft Mark mee genomen naar Kwinfra. Een groot deel van deze ervaring heeft hij opgedaan in de rol van projectleider/manager voor diverse projecten in de openbare ruimte. Projecten die lopen van een herinrichting van een weg tot de complete revitalisering of nieuwbouw van een woonwijk, of van de aanleg van een steiger tot het realiseren van een grote verkeersbrug. Al deze werkervaring en zijn levenservaring zet Mark vanaf oktober 2017 in voor Kwinfra. Binnen Kwinfra functioneert Mark als projectleider binnen de afdeling civiele techniek. Tevens zal Mark zijn kennis, kunde en menselijke kwaliteiten inzetten om Kwinfra te laten groeien in de zin van meer projecten maar ook laten groeien als organisatie.