Archive for december, 2013

12,5 jaar in dienst

Posted on: december 24th, 2013 by Jan Rudolf Busz No Comments

Op 1 april 2001 is Kwinfra Civieltechnisch adviesbureau opgericht door Dirk, Hans, Hans en Hugo.

foto_jubileum_Dirk_Hans_Hans_Hugo

Op 1 oktober 2013 vierden ze dan ook hun 12,5 jarig jubileum. Bij de jaarlijkse kerstborrel werden ze daarom in het zonnetje gezet.

Kloostermoppen in bestrating Abdijweg en St. Adelbertusweg te Egmond-Binnen

Posted on: december 12th, 2013 by Jan Rudolf Busz No Comments

Ter plaatse van de St. Adelbertusweg is de riolering vernieuwd en zijn de weg en de trottoirs opnieuw bestraat. Kwinfra afdeling Civiel heeft hiervoor het ontwerp gemaakt en engineering gedaan. Tijdens de uitvoeringsfase was Kwinfra betrokken voor het houden van toezicht en de directievoering. De afdeling milieu heeft het bodemonderzoek verzorgt. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Kloostermoppen ter plaatse van de Sint Adelbertusweg te Egmond-Binnen

Leuk detail zijn de in de bestrating aangebrachte ‘kloostermoppen’. Op deze middeleeuwse bakstenen hebben de kinderen uit groep 6 van basis school De Windhoek hun voetafdruk achtergelaten. Op deze manier blijft het gedeelte van het Monnikenpad dwars door Egmond-Binnen bewaard.

Kwinfra op bezoek bij de Zaanse Schans

Posted on: december 5th, 2013 by Jan Rudolf Busz No Comments

Kwinfra was afgelopen november op bezoek bij de Zaanse Schans.

bodemonderzoek ter plaatse van de Zaanse Schans

Om de Zaanse Schans aantrekkelijker te maken zijn diverse uitbereidingsplannen uitgewerkt. Kwinfra doet onderzoek naar de kwaliteit van de grond en het grondwater om vast te stellen of de bodem verontreinigd is.