Sport- en Cultuurtechniek

Sport- en cultuurbeleving in de openbare ruimte

Voor het goed functioneren van een wijk of gebied is er naast de behoefte aan een goede infrastructuur ook behoefte aan recreatie en worden esthetische eisen aan de buitenruimte gesteld. Kwinfra heeft hier oog voor en ziet het belang in van een openbare ruimte waarin schoonheid en functionaliteit samengaan voor een hoge belevingswaarde. Door integratie van sport- en cultuurtechniek in de openbare ruimte wordt de belevingswaarde verhoogd.

Voor het doelmatig en functioneel benutten van de openbare ruimte wordt ontworpen in het kader van meervoudig ruimte gebruik. Tevens wordt rekening gehouden met de mindervalide mens.

Kwinfra heeft de ervaring om in de ontwerpfase met de opdrachtgever mee te denken. Daarnaast weet Kwinfra de wensen van bewoners, overheid en opdrachtgevers te verwerken in de ontwerpen.

Aanleg Recreatieterreinen Sportvelden

Kwinfra kan de volgende facetten voor u verzorgen:

  • planvorming en ontwerp
  • engineering
  • realisatie en beheer
  • communicatietrajecten
  • fauna en oevervoorzieningen
  • ecologische gebieden
  • herinrichting wijken
  • groot onderhoud projecten (binnen)stedelijk gebied

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Civieletechniek Nieuws & Tips

juli 19, 2019
Hemelwaterleiding RAI Amsterdam

Namens Waternet is Kwinfra B.V. betrokken geweest bij de engineering van het bestek en tekeningen voor het tweede deel van de hemelwaterleiding ø1500mm die aangelegd moet worden […]

Lees meer
oktober 24, 2018
Inrichting Langebuurt, Meldijk en Sluisbuurt Uitgeest

In de Gemeente Uitgeest is de openbare ruimte van de Langebuurt, de Meldijk en de Sluisbuurt opnieuw ingericht. Tevens is […]

Lees meer
februari 28, 2014
Revitalisering Middenhavengebied te IJmuiden

Kwinfra heeft voor dit project de topografische inmetingen en profielmetingen verricht. Tevens heeft Kwinfra het ontwerp van de wegen, riolering en verlichting verzorgt […]

Lees meer
februari 26, 2014
Reconstructie Heereweg te Schoorl

Kwinfra heeft de bestaande topografie en profielen ingemeten waarna deze zijn verwerkt in ontwerp en bestek. Tijdens de renovatie werkzaamheden heeft […]

Lees meer
februari 26, 2014
Oostelijke ontsluiting IJburg

Kwinfra heeft voor het wegenwerk van deze ontsluiting het ontwerp en het bestek geleverd. Naast het ontwerp en bestek voor het […]

Lees meer
februari 26, 2014
Busstation Tramplein te Purmerend

Voor dit project heeft Kwinfra het ontwerp en bestek verzorgd. Tijdens de ontwerpfase heeft Kwinfra tevens het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid