Onderzoek Asfalt & Wegfundering

Asfaltonderzoek conform de CROW 210 richtlijn

Asfaltonderzoek is nodig wanneer onderhoud of verwijdering van een weg(gedeelte) gepland is. Het bij reconstructie of onderhoud vrijkomende asfalt is mogelijk teerhoudend (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK). Vanwege het gevaar van hoge gehalten aan PAK voor gezondheid en milieu is in 1991 besloten geen teerproducten in asfalt meer toe te passen. Vanaf 2001 is ook het hergebruik van teerhoudend materiaal in wegfunderingen niet meer toegestaan.

Kwinfra voert asfaltonderzoek uit conform de CROW 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Bij het asfaltonderzoek worden de constructieopbouw en teerhoudendheid van het asfalt bepaald. Op basis van deze resultaten kan worden bepaald wat de beste manier is om een weg op te breken of welke reconstructiewerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast wordt bepaald of het asfalt kan worden hergebruikt of moet worden gestort.

asfaltkern van locatie in Purmerend

Wegfundering onderzoek

Kwinfra heeft tevens ervaring met onderzoek naar de wegfundering onder het asfalt. Hierbij wordt tijdens het veldwerk vastgesteld wat de dikte van de wegfundering is. Van het funderingsmateriaal wordt vervolgens in het laboratorium bepaald welk type aanwezig is en wat de gebondenheid is. Indien de wens is de wegfundering af te voeren kan Kwinfra, na analyse in het laboratorium, indicatief de hergebruiksmogelijkheden bepalen.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Milieutechniek Nieuws & Tips

december 5, 2013
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
december 5, 2013
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
december 5, 2013
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
december 4, 2013
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
december 3, 2013
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid