Stikstofberekeningen

Stikstof- of AERIUS-calculatie

Bent u van plan om te gaan bouwen of herontwikkelen? Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is voor alle bouwactiviteiten een stikstofberekening vereist.
Tot voor kort was een berekening voor de gebruiksfase voldoende, maar de Raad van State heeft besloten dat dit niet langer het geval is. Daarom wordt bij een berekening ook de aanlegfase (bouwfase) meegenomen. Hierbij wordt getoetst of de stikstofuitstoot zal leiden tot een stikstofneerslag van 0,005 mol/ha/jr of meer in een kwetsbaar natura-2000 gebied. Indien bij de berekening blijkt dat de neerslag onder deze waarde blijft kunt u in aanmerking komen voor een vergunning. Als dat niet zo is, zal het bevoegd gezag geen vergunning verlenen tenzij:

 • de werkzaamheden worden aangepast zodat er minder stikstof uitstoot plaatsvindt. 
 • er intern of extern gesaldeerd wordt.

Waarom is een stikstofberekening vereist?

Al jaren stoot Nederland te veel stikstof uit en er is al veel geprobeerd om de uitstoot terug te dringen. Helaas is dat nog onvoldoende gelukt. Stikstof heeft een grote impact heeft op kwetsbare natuurgebieden in Nederland (Natura-2000 gebieden) en de gezondheid van mensen. Lees hier waarom stikstof zo schadelijk is. Niet alle Natura-2000 gebieden zijn even kwetsbaar en daarom is de kwetsbaarheid bepaald per habitattype in een natuurgebied. Hier wordt rekening mee gehouden in de berekening. De kwetsbaarheid van ieder habitattype is terug te vinden in de AERIUS-monitor. De bescherming van natura-2000 gebieden gebeurt vanuit de EU, maar is ook opgenomen in de hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming.

Kwinfra helpt u graag bij het uitvoeren van een dergelijke stikstof berekening d.m.v. de nieuwste versie van de AERIUS-calculator.

 

 

 

Stikstofberekening

Kwinfra B.V. kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • een Ecologische Quickscan;
 • voortoets gebiedsbescherming (natura-2000);
 • aanvullend ecologisch onderzoek zoals een natuurtoets, passende beoordeling of Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie (ADC-toets);
 • aanvraag ontheffing en/of vergunning Wnb;
 • vegetatie en flora kartering;
 • flora en fauna inventarisaties / monitoring
 • Stikstofberekeningen
 • aanvullend ecologisch onderzoek zoals:
  • vleermuizen
  • huismussen
  • gierzwaluwen
  • steenmarters
  • rugstreeppadden
  • andere beschermde flora en fauna
Vraag direct een offerte aan
Bekijk alle nieuws & tips

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Ecologie Nieuws & Tips

januari 31, 2023
Deskundig ecologisch onderzoek

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van […]

Lees meer
januari 30, 2023
Nationale tuinvogeltelling

Afgelopen weekend was het weer zover: De Nationale Tuinvogeltelling. De ecologen van Kwinfra deden enthousiast mee.

Lees meer
januari 10, 2023
2023 Jaar van de Meervleermuis!

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! Het is belangrijk om uit te leggen waarom de Wet natuurb... […]

Lees meer
januari 9, 2023
Gedragscode en Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is nodig om volgens een gedragscode te kunnen werken. Er geldt dan vrijstelling voor de verbodsbepalingen […]

Lees meer
januari 5, 2023
Huismussen - Jaarrond wettelijk beschermde nesten

Daarom is besloten dat de nesten van huismussen, jaarrond, wettelijke beschermd zijn. Het is verboden nesten te vernielen, beschadigen en […]

Lees meer
januari 2, 2023
Hoge temperaturen en het effect op natuur

De afgelopen tijd is het erg warm voor de tijd van het jaar en dit is terug te zien in […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2023 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid