Bouwrijp & Woonrijp Maken

Bouwrijp en woonrijp maken woonwijken en bedrijfsterreinen

Nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen worden veelal gefaseerd bouwrijp en woonrijp gemaakt. Kwinfra is gespecialiseerd in de engineering en voorbereiding van de bouwrijp en woonrijp maak fasen van nieuwbouwprojecten.

Bouwrijp maken is maatwerk en bestaat veelal uit vooronderzoeken, zoals milieukundig bodemonderzoek, geohydrologisch onderzoek, ecologisch onderzoek en de hoogteligging van een terrein. Maar ook uit het maken van rioleringsberekeningen, bepalen van het riool- en het nutstracé, berekenen benodigde voorbelasting en in combinatie met de planning van het project en het opstellen van een waterhuishoudkundig plan. Vergunningsaanvragen worden voorbereid en ingediend, (SSK)ramingen worden opgesteld en natuurlijk stellen we de technische ontwerpen op vanuit een stedenbouwkundig ontwerp.

Na de bouwrijp maak fase wordt door de projectontwikkelaar gebouwd, waarna gestart kan worden met het woonrijp maken. Ook de engineering voor het woonrijp maken voert Kwinfra uit. Vanuit het stedenbouwkundig plan en de eisen en wensen van de opdrachtgever of gemeente, wordt de materialisatie, speelvoorzieningen, groeninrichting en straatmeubilair bepaald.

Tevens verzorgt Kwinfra voor de juiste maatvoering, positionering en detaillering van wegen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, groenstroken, bruggen en duikers. Een raming van de kosten voor woonrijp maken wordt ook door Kwinfra uitgevoerd.

woonrijp maken kwinfra

Kwinfra heeft de ervaring en kennis in huis om de projecten in verschillende gangbare contractvormen aan te nemen of aan te besteden. Van het 'traditionele'  RAW-bestek tot de 'nieuwere' contractvormen Design & Construct (D&C), Engineer & Construct (E&C) en Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Meer weten over Bouwrijp en woonrijp maken? Neem contact op voor meer informatie.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Civieletechniek Nieuws & Tips

juli 19, 2019
Hemelwaterleiding RAI Amsterdam

Namens Waternet is Kwinfra B.V. betrokken geweest bij de engineering van het bestek en tekeningen voor het tweede deel van de hemelwaterleiding ø1500mm die aangelegd moet worden […]

Lees meer
oktober 24, 2018
Inrichting Langebuurt, Meldijk en Sluisbuurt Uitgeest

In de Gemeente Uitgeest is de openbare ruimte van de Langebuurt, de Meldijk en de Sluisbuurt opnieuw ingericht. Tevens is […]

Lees meer
februari 28, 2014
Revitalisering Middenhavengebied te IJmuiden

Kwinfra heeft voor dit project de topografische inmetingen en profielmetingen verricht. Tevens heeft Kwinfra het ontwerp van de wegen, riolering en verlichting verzorgt […]

Lees meer
februari 26, 2014
Reconstructie Heereweg te Schoorl

Kwinfra heeft de bestaande topografie en profielen ingemeten waarna deze zijn verwerkt in ontwerp en bestek. Tijdens de renovatie werkzaamheden heeft […]

Lees meer
februari 26, 2014
Oostelijke ontsluiting IJburg

Kwinfra heeft voor het wegenwerk van deze ontsluiting het ontwerp en het bestek geleverd. Naast het ontwerp en bestek voor het […]

Lees meer
februari 26, 2014
Busstation Tramplein te Purmerend

Voor dit project heeft Kwinfra het ontwerp en bestek verzorgd. Tijdens de ontwerpfase heeft Kwinfra tevens het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid