Nader ecologisch onderzoek

Een nader ecologisch onderzoek volgt wanneer tijdens de Quickscan ecologische waarden is gebleken dat er mogelijk effecten op beschermde plant- of diersoorten zullen optreden als gevolg van een ruimtelijke ingreep. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er vaste rust- of verblijfplaatsen verloren gaan of beschadigd raken.

Activiteiten of (bouw)werkzaamheden mogen niet in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het nader onderzoek is een soortspecifiek onderzoek, dat gericht is op het in kaart brengen van de functies die een bepaald plangebied heeft voor een beschermde soort. Vervolgens worden ook de effecten van de werkzaamheden/activiteiten beoordeeld.

Het nader onderzoek wijst uit of het benodigd is om een ontheffing of vrijstelling aan te vragen bij het bevoegd gezag. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke protocollen van BIJ12 en het Netwerk Groenebureaus, zoals het vleermuisprotocol. 


Voorbeelden van soorten waarvoor nader onderzoek aan de orde is:

 • Alle vleermuizen
 • Huismus
 • Gierzwaluw
 • Rugstreeppad
 • Zandhagedis
 • Ringslang
 • Bever
 • Buizerd
 • Das
 • Noordse woelmuis
 • Steenuil
 • Steenmarter
Nader onderzoek

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Vraag direct een offerte aan

Ecologie Nieuws & Tips

juni 12, 2024
Een ringslang op de Brunssummerheide

Tijdens een ontdekkingstocht vonden onze ecologen een ringslang op de Brunssummerheide

Lees meer
maart 7, 2024
Jaar van de Hermelijn 2024

Het jaar 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn! Deze kleine marterachtige, een van de kleinste die ons land kent, heeft het de laatste jaren zwaar te verduren.

Lees meer
maart 7, 2024
Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het uitvoeren van ecologisch onderzoek (quickscan) in een vroegstadium van een bouwproject is belangrijk om vertraging te voorkomen.

Lees meer
maart 1, 2024
Samenwerking NRG en Kwinfra B.V.

Afgelopen week heeft Kwinfra BV en Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten gezamenlijk een raamcontract ondertekend.

Lees meer
oktober 24, 2023
Spouwmuur isolatie? Vleermuisonderzoek!

Voorkom vertraging van uw spouwmuurisolatie werkzaamheden en regel snel uw ecologische QuickScan. Volgens de Raad van State is nader onderzoek vleermuizen verplicht voorafgaand het na-isoleren.

Lees meer
oktober 10, 2023
Meer aanvragen quickscans vleermuizen bij Kwinfra

Nieuwsbericht van het Haarlems Dagblad naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over vleermuisonderzoek en spouwmuurisolatie

Lees meer

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram