Geohydrologie 

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch onderzoek wordt uitgevoerd bij overlast van (grond)water of om later overlast te voorkomen. Bij dit onderzoek worden de bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Met deze resultaten kunnen berekeningen worden gedaan om de juiste maatregelen te bepalen. Kwinfra werkt hiervoor samen met ervaren hydrologen.

De wereld om ons heen is continue aan verandering onderhevig. Zo ook in geohydrologische vraagstukken. Zo valt er meer regen in een kortere perioden. Tegelijkertijd veranderen ook onze verwachtingen van het huidige straatbeeld. Gemeenten, uitvoerders in GWW en andere partijen worden steeds meer geconfronteerd met de vraag naar goede oplossingen voor de infiltratie van grond en hemelwater.

Kwinfra B.V. springt in op deze vraag door het aanbieden van advies gekoppeld aan kwalitatief veldwerk voor het bepalen van infiltratie en doorlatendheidsmetingen. Met de aanschaf van o.a. het ‘Aardvark’ systeem krijgt dit binnen Kwinfra B.V. nog een extra dimensie en kunnen we voor u een hoogwaardige bepaling van K-waarden verzorgen in de verzadigde en onverzadigde zone als ook de doorlatendheid in specifieke lagen of materialen.

kwinfra bodemonderzoek bodemsanering

Door ons professionele veldwerkteam kunnen we het bepalen van de K-waarden combineren met een milieukundige bodemonderzoek of andersoortige gebiedsinventarisatie.

Voorbeelden van infiltratie vraagstukken:

  • Afkoppeling hemelwaterafvoer
  • Bepalen van drainafstanden.
  • Snelheid of mogelijkheid op verplaatsen van verontreinigingen
  • Erosie gevoeligheid
  • Infiltratie snelheid en diepte voor gewassen e.d.
  • Drainage berekeningen

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Milieutechniek Nieuws & Tips

december 5, 2013
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
december 5, 2013
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
december 5, 2013
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
december 4, 2013
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
december 3, 2013
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid