Archive for oktober, 2014

Project De Blinkerd in Catrijp (Schoorl)

Posted on: oktober 31st, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

Deze vakantieperiode wordt door aannemer Schot nog hard doorgewerkt om het parkeerterrein van De Blinkerd in Catrijp (Schoorl) opnieuw te bestraten.

Naast het parkeerterrein wordt tevens de riolering vernieuwd en het Jan van Scorelpark heringericht.

Kwinfra BV heeft voor de gemeente Bergen het ontwerp gemaakt en deze uitgewerkt tot bestek en tekeningen. Vervolgens is door Kwinfra BV de aanbesteding begeleid. Momenteel houdt Kwinfra BV toezicht en voert de directie van het project. De uitvoering van de werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. Het parkeerterrein bij de hoofdingang is gereed. Momenteel wordt de verharding van het parkeerterrein aan de achterzijde en de rijweg van het Jan van Scorelpark aangebracht.

Blinkerd_te_Schoorl