Archive for november, 2014

Kruispunt Noorderkade Drechterwaard te Alkmaar

Posted on: november 28th, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

De oversteek voor fietsers vanaf de Drechterwaard over de Noorderkade naar het centrum van de stad is een gevaarlijke oversteek. De fietsers moeten in één keer de Noorderkade oversteken. Door de snelheid van het verkeer op de Noorderkade leverde dit vaak gevaarlijke situaties op.

Kwinfra BV heeft een ontwerp met middengeleiders gemaakt.

Door de middengeleiders wordt de snelheid uit het verkeer op de Noorderkade gehaald. Doordat de fietsers nu in tweeën kunnen oversteken is er een veilige oversteek ontstaan.

Noorderkade Alkmaar oude situatie

oude situatie

Noorderkade Alkmaar nieuwe situatie

nieuwe situatie

 

Woonrijpmaken Bomenbuurt in Sint Pancras

Posted on: november 6th, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

De riolering in de Bomenbuurt in Sint Pancras (gemeente Langedijk) is in 2012 gerenoveerd. Na de werkzaamheden zijn de straten van tijdelijk straatwerk voorzien.

Kwinfra BV heeft in opdracht van de gemeente Langedijk een herinrichtingsplan ontworpen waarbij rekening is gehouden met de plaats van de nieuwe bomen, parkeerplaatsen, aanbiedingsplaatsen van de rolcontainers en één-richtingsverkeer. Het plan is gepresenteerd aan de bewoners.

Na de presentatie heeft Kwinfra BV het ontwerp verder uitgewerkt en het bestek geschreven. De afdeling milieu heeft bodem- en asfaltonderzoek uitgevoerd.

Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden.

ontwerptekening bomenbuurt Sint Pancras