Een asbestinventarisatie is bij sloop of renovatie van panden verplicht. Ook bij de aan- of verkoop van een gebouw van vóór 1993 kan het raadzaam zijn om een inventarisatie uit te laten voeren. De kosten voor asbestverwijdering kunnen door allerlei wettelijke veiligheidseisen erg hoog oplopen.

Het onderzoek naar asbest in gebouwen wordt uitgevoerd binnen een SC540 certificaat. Bij sloop van objecten is altijd een volledige asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf verplicht. Kwinfra kan een asbestinventarisatie voor u regelen.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid