Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Elk jaar staan binnen de gemeente diverse wegen op het programma voor onderhoudswerkzaamheden of herinrichting. Dit voorjaar is door Kwinfra BV te plaatse van tien locaties, die bij de gemeente op het programma staan, asfaltonderzoek verricht.

Doel van het onderzoek was het in beeld brengen van de constructieopbouw en de teerhoudendheid van het asfalt. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de gemeente beoordelen wat de oorzaak was van bijvoorbeeld de scheuren in het asfalt en wat de juiste herstelwerkzaamheden zijn, zodat het asfalt ter plaatse weer jaren meekan.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid