Een spectaculaire vondst!

Bij een ruimtelijke ingreep wordt altijd eerst een ecologische quickscan gedaan. Klik hier voor meer informatie over een ecologische quickscan. Een aanvullend onderzoek geeft vervolgens uitsluitsel over het precieze aantal en de te nemen maatregelen om de aangetroffen flora en fauna te beschermen. Op deze manier waarborgen wij de natuurwaarden en wordt overtreding van de Wet Natuurbescherming voorkomen. 

Tijdens een recente ecologische quickscan trof een van onze ecologen enkele hangende vleermuizen aan in een te slopen pand. Alle vleermuizen in Nederland zijn streng beschermd volgens de Wet Natuurbescherming en mogen niet verstoord of gedood worden. Daarom was een aanvullend vleermuisonderzoek noodzakelijk. Wij zijn direct begonnen met het vleermuisonderzoek. Tijdens het eerste bezoek werd al meteen duidelijk dat het om een zeer bijzondere en belangrijke locatie ging. Maar liefst 102 vleermuizen vlogen een voor een in het pand!
Het pand doet dus dienst als verblijfplaats voor vleermuizen en in dit geval gaat het zelfs om een grote kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis. Een spectaculaire waarneming.

Vleermuizonderzoek
Een gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

 

Wij doen ecologsiche quickscans en aanvullend onderzoek in het hele land.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid