Bodemonderzoek Overdie Metals BV

Kwinfra B.V. heeft in opdracht van Overdie Metals BV, in verband met plannen voor woningbouw, een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd op hun werf in Alkmaar.
Om de bodemmonsters onder de betonvloeren te kunnen nemen heeft Kwinfra beton- en asfaltboringen gezet. De gaten zijn afgewerkt met een vloeistofdichte straatpotten.
Daarnaast heeft Kwinfra gebruik gemaakt van een mechanische boorstelling (Sonic Drill) om de diepere grondlagen te bemonsteren.


Met behulp van de risicotoolbox Sanscrit is de spoedeisendheid van saneren van de ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld.

Mechanisch boren

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid