Bodemonderzoek voor zonneparken

 - 16 januari 2023 - 

Zonnepark

Kwinfra heeft veel ervaring met het uitvoeren van (verkennende) bodemonderzoeken voor de realisatie van zonneparken in heel Nederland. De te realiseren zonneparken zijn gelegen van Sluiskil en Sas van Gent tot Enterveen en Almelo tot Beuningen naar Woensdrecht. De locaties bedragen 10-tallen hectares, waarbij vooraf door Kwinfra de juiste en beste onderzoeksstrategie voor de locatie wordt bepaald.

De laatste maanden zijn we bezig geweest met bodemonderzoeken (conform de NEN5740) in opdracht van een zonneparkinvesteringsbedrijf voor diverse nieuwe zonneparklocaties.

In totaal is 100 hectare onderzocht, waar nu duurzame energie opgewekt kan gaan worden.

Gelijktijdig met het bodemonderzoek van zonnepark Aadijk in Almelo is een historisch vooronderzoek uitgevoerd in het kader van Ontplofbare Oorlogsresten. Om zo snel mogelijk met de uitvoering van het bodemonderzoek te kunnen beginnen, zijn alle boorgaten vrijgegeven zodat onze veldwerkers veilig hebben kunnen boren en bemonsteren. Ook voor zonnepark Beuningen is een OOO-onderzoek uitgevoerd, waarna Kwinfra het bodemonderzoek uitgevoerd heeft. Kwinfra heeft voor zonnepark Van der Duijnspolder in Woensdrecht een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd.

Kortom, ook Kwinfra draagt zijn steentje bij aan de energietransitie.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid