Bodemsanering Belterlaan te Hippolytushoef

Kwinfra begeleid bodemsanering te Hippolytushoef; uitvoering Schot-Infra.

In maart heeft Kwinfra de milieukundige begeleiding verzorgd tijdens een bodemsanering op een locatie aan de Belterlaan te Hippolytushoef. In het verleden was op het terrein een brandstoffenhandel gevestigd. De aanwezige bodemverontreiniging met diverse soorten minerale olie was hier aan te relateren.

Enkele jaren geleden heeft Kwinfra de verontreinigingen reeds in kaart gebracht middels een verkennend- en nader bodemonderzoek. Daaropvolgend is door Kwinfra een saneringsplan opgesteld. Na het verkrijgen van de beschikking op het saneringsplan heeft aannemer Schot Infra begin maart van dit jaar de sanering opgestart. De grond was dusdanig sterk verontreinigd met minerale olie, dat deze volledig is afgevoerd naar de Eemshaven waar de grond thermisch gereinigd wordt. De sanering is onder de BRL 6000 begeleid door een protocol 6001 gecertificeerd milieukundig begeleider van Kwinfra. Na uitkeuring van de putbodems en putwanden is de ontgravingsput aangevuld met schoon gecertificeerd zand. Na afloop van de sanering zal een evaluatierapport worden opgesteld.

 

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid