Diverse (bedrijven)terreinen en gebieden raken inmiddels verouderd. Voor een nieuwe opzet van het gebied maken opdrachtgevers (o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties) plannen waarbij ook een financieel economisch planopzet hoort. Naast de technische expertise op het gebied van water, milieu en (ondergrondse) infrastructuur ondersteunt Kwinfra u met het maken van zowel grond- als vastgoed exploitatieberekeningen. Kwinfra kan u tevens adviseren in de ontwikkelingsstrategie van de verschillende locaties.

Kwinfra is gespecialiseerd in:

Specialisten van Kwinfra hebben ruime ervaring met het opstellen van kostenramingen volgens de methodiek van de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK). Kostenramingen van investerings- en/of levensduurkosten van projecten gebeurt aan de hand van deze methodiek op een eenduidige wijze.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid