Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn door ouderdom of door de aanleg van de Noord-Zuid lijn toe aan funderingsherstel. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning ten behoeve van het funderingsherstel dient een verkennend bodemonderzoek conform de ARVO (Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek) uitgevoerd te worden.

Kwinfra BV heeft in de loop van de jaren een ruime ervaring opgebouwd met de uitvoering van bodemonderzoek in Amsterdam.

In meerdere gevallen was op de locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig en golden de werkzaamheden als een saneringshandeling. In veel van die gevallen heeft Kwinfra ook de BUS-melding, milieukundig begeleiding en evaluatie verzorgd.

Naast het bodemonderzoek is het doorgaans noodzakelijk om een asbestinventarisatie van het pand uit te laten voeren en onderzoek te doen naar het draagvermogen van de grond door middel van sonderingen (geotechnisch onderzoek). Kwinfra BV kan een asbestinventarisatie en het uitvoeren van de sonderingen voor u verzorgen.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid