Hemelwaterleiding RAI Amsterdam

Namens Waternet is Kwinfra B.V. betrokken geweest bij de engineering van het bestek en tekeningen voor het tweede deel van de hemelwater- leiding ø1500mm die aangelegd moet worden op het terrein van de RAI Amsterdam. Het werk is half juli gestart.
Put R9 op zijn plek
grondonderzoek kwinfrahemelwaterleiding ø1500mm

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid