Inrichting Langebuurt, Meldijk en Sluisbuurt Uitgeest

In de Gemeente Uitgeest is de openbare ruimte van de Langebuurt, de Meldijk en de Sluisbuurt opnieuw ingericht. Tevens is in de Meldijk een deel van de gemengde riolering vervangen, en de Sluisbuurt is voorzien van een nieuwe hemelwaterriolering.

Kwinfra heeft schetsontwerpen gemaakt van de inrichting en deze gepresenteerd bij inspraakavonden voor de betreffende bewoners en ondernemers. Hieruit volgde een definitief ontwerp. Voorts heeft Kwinfra het civiel-technisch werk voorbereid en het milieukundig onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van de grondonderzoeken zijn er settingsberekeningen uitgevoerd en is een uitgekiend grondstromen plan bedacht.

Voor dit project (1626.pr.03 - Meldijk Presentatie tekening Definitief 07-11-2017)heeft Kwinfra de inmeting van de bestaande situatie, de riolering berekening, de milieukundige grondonderzoeken, de vergunningen, het ontwerp, het bestek, en vervolgens de aanbesteding verzorgd. De uitvoering is uiteindelijk gegund aan aannemer B.V. Aannemingsmaatschappij v/h Twisk en Bosman.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid