Kop van West te Purmerend

Ten noorden van de wijk Weidevenne, ingesloten door de A7, de Neckerstraat en het Noordhollandsch kanaal bevindt zich plangebied Kop van West. Het plangebied zal worden herontwikkeld, waarbij winkels, kantoren, appartementen (zonder tuin) en openbaar groen zullen worden gerealiseerd. De ontwikkeling van het plangebied zal gefaseerd worden uitgevoerd, uitgespreid over een langere periode.

Voor de herontwikkeling zal het gebied eerst bouwrijp gemaakt worden. Ten behoeve hiervan is in januari 2014 door Kwinfra BV uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de eerste fase van het plangebied. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de asfalt- en halfverhardingen ter plaatse van het tijdelijke parkeerterrein aan de Neckerstraat.

Kop van West te Purmerend

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid