Kwinfra B.V. is gestart met de milieukundige processturing en verificatie onder zijn BRL6000 certificaat ter plaatse van het woningbouwplangebied De Draai te Heerhugowaard.

In opdracht van de Gemeente Heerhugowaard hebben wij in de voorbereiding het verkennend (water)bodemonderzoek en verhardingsonderzoek en een actualiserend bodemonderzoek van de nog aanwezige voormalige stortlocatie De Rietkuil uitgevoerd. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is er een saneringsplan opgesteld waarbij de saneringsvariant bestaat uit een deel multifunctionele sanering en een deel functionele sanering.
In juni 2020 is een Wbb-beschikking afgegeven op het saneringsplan en is gestart met de sanering door KWS Infra. Als uiteindelijk de duurzame verhardingen zijn aangebracht kan de sanering als afgerond worden beschouwd en zal Kwinfra een eindevaluatierapport van de bodemsanering opstellen. 

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid