Kwinfra op bezoek bij de Zaanse Schans

Kwinfra was afgelopen november op bezoek bij de Zaanse Schans.

bodemonderzoek ter plaatse van de Zaanse Schans

Om de Zaanse Schans aantrekkelijker te maken zijn diverse uitbereidingsplannen uitgewerkt. Kwinfra doet onderzoek naar de kwaliteit van de grond en het grondwater om vast te stellen of de bodem verontreinigd is.

Zaanse Schans

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid