Kwinfra steunt St. Landschap NH

Kwinfra B.V. is trotse beschermer van de Noord-Hollandse natuur door het steunen van Stichting Landschap Noord-Holland.

Wij vinden het net als Landschap Noord Holland erg belangrijk dat de bijzondere, diverse maar ook kwetsbare natuur in Noord-Holland goed behouden blijft. Landschap Noord-Holland is actief op het gebied van natuurbehoud; van onze unieke duinen en bossen tot de stadsparken en weilanden in alle landschapstypen. Door Landschap Noord-Holland te steunen dragen wij onder andere bij aan het vergroten van de natuuroppervlakte, het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van openbaar groen.

Onze ecologie afdeling levert een actieve bijdrage aan natuurbescherming door middel van het uitvoeren van ecologisch onderzoek en uitbrengen van advies. Zo bieden wij onder andere quickscans en aanvullend ecologisch onderzoek aan om negatieve effecten op beschermde flora, fauna en Natura-2000 gebieden te voorkomen.

Meer weten over ecologie? Contacteer onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

landschap nh

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid