Tijdens het opstarten van een project wordt in de meeste gevallen een inventarisatie van de bestaande situatie ter plaatse uitgevoerd. Landmeten is een belangrijk onderdeel van deze inventarisatie. De met landmeten verworven informatie wordt verwerkt tot het gewenste informatieproduct.

De verkregen informatie wordt doorgaans gebruikt om de ontwerpfase van projecten op te starten maar kan desgewenst ook worden gebruikt in een presentatie van het project. Dit kan zowel analoog als digitaal.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid