Ondergrondse afvalcontainers

Bij flatgebouwen, appartementencomplexen, winkelcentra, kortom overal waar bovengrondse (rol)containers niet voldoen, neemt het plaatsen van ondergrondse containers momenteel een grote vlucht.

Voor diverse gemeenten verzorgt Kwinfra de bodemonderzoeken. Doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit om uitspraken te doen over de indicatieve mogelijkheden van hergebruik en/of afvoer van de vrijkomende grond. Daarnaast wordt het onderzoeksresultaat gebruikt door de aannemer om vast te stellen of en welke veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden voor het plaatsen van de container.

Ter plaatse van ernstig verontreinigde locaties verzorgt Kwinfra de juiste meldingen, milieukundig begeleiding en de evaluatie van de sanering.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid