Onderzoek aan de Kanaaldijk 1c te Purmerend

De gemeente Purmerend is na een lange procedure eigenaar van het terrein Kanaaldijk 1c. Het terrein is gelegen in de wijk Weidevenne  naast de school De Weide. Voorheen was het terrein vooral in gebruik als opslag en maakten omwonenende en de ouders van de schoolgaande kinderen zich zorgen over de veiligheid op en rond het terrein.

Momenteel is Kwinfra bezig met het uitvoeren van bodemonderzoek ter plaatse van het terrein. Na het bodemonderzoek kunnen plannen worden gemaakt om het terrein te saneren en uiteindelijk geschikt te maken voor woningbouw en kan de Loirestraat worden doorgetrokken. “De komende jaren kunnen op het terrein Kanaaldijk 1c mooie woningen worden gebouwd, zodat het aanzien van de wijk er stevig op vooruit zal gaan” aldus wethouder Krieger.

De gemeente start vermoedelijk in de zomervakantie met de saneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein.

onderzoek Kanaaldijk 1c te Purmerend

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid