Kwinfra specialist op het gebied van civieltechnische- en milieuvraagstukken.

Met behulp van projectmanagement van Kwinfra is het mogelijk om projecten volledig af te stemmen op uw persoonlijke wensen en de geldende regelgeving. Van het project worden het budget, de planning en de kwaliteit scherp in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd.

Kwinfra is ervaren in het bemiddelen tussen betrokken partijen en het doen (of laten doen) van de verschillende onderzoeken en meldingen die daarbij dienen te gebeuren. Uitgangspunt is daarbij goede communicatie met de opdrachtgever en indien nodig en gewenst met gemeente, provincie en buurtbewoners.

Met projectmanagement van Kwinfra wordt u van veel werk ontlast!

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid