Reconstructie Heereweg te Schoorl

'de Heereweg, een drukke, doorgaande weg vanaf de Molenweg tot aan Groet, heeft een sterk verwaarloosd wegdek. Verder zijn er stukken waar helemaal geen trottoir aanwezig is en voetgangers dus over de weg moeten lopen'

Dit was een reactie van een belanghebbende op de oude situatie van de Heereweg in Schoorl. Vanwege de beschreven situatie werd door de gemeente Bergen besloten tot renovatie van de Heereweg. De uiteindelijke reconstructie bestond uit het renoveren van zowel de onder- als bovengrondse infrastructuur en werd opgeknipt in 2 fases. Fase 1 omvat het gedeelte tussen de Schoorlse Zeeweg en de T-splitsing met de Voorweg. Fase 2 omvat de Voorweg tot de Wagenmakersweg in Groet.

Van de ondergrondse infrastructuur werden de kabels, leidingen en riolering vernieuwd. De rijbanen zijn geasfalteerd met een geluidsreducerende toplaag met aan weerszijde fietsstroken van roodasfalt.Vanwege de ligging van de weg in duingebied is bij de reconstructie tevens rekening gehouden met de aanwezigheid van kwelwater uit de duinen in de vorm van duinrellen (gegraven, ondiepe watergang).

Kwinfra heeft voor beide fase de bestaande topografie en profielen ingemeten waarna deze zijn verwerkt in ontwerp en bestek. Tijdens de renovatie werkzaamheden heeft een toezichthouder van Kwinfra het project begeleid.

oude situatie Heereweg te Schoorlnieuwe situatie Heereweg te Schoorl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid