Revitalisering Middenhavengebied te IJmuiden

In 2010 is het eerste inrichtingslan gepresenteerd voor het Middenhavengebied in IJmuiden door Zeehaven IJmuiden N.V. In samenwerking met de gemeente Velsen, de Haven Ondernemingsvereniging IJmond en de Werkgroep Ondernemers Middenhavengebied is het plan uiteindelijk uitgewerkt tot een definitief plan voor wegen, riolering en verlichting.

Kwinfra heeft voor dit project de topografische inmetingen en profielmetingen verricht. Tevens heeft Kwinfra het ontwerp van de wegen, riolering en verlichting verzorgt alsmede de bijbehorende vergunningaanvragen.

Voor de riolering die gehandhaafd bleef heeft Kwinfra de rioolinspecties beoordeeld op onvolkomenheden en waar nodig de juiste maatregelen bedacht.

plaatsing van een overstortput Middenhavengebied te IJmuiden

In 2012 heeft de aannemer Schot Infra het project aangenomen op basis van Design & Construct. Doordat de werkzaamheden in nauwe samenwerking met de aannemer zijn uitgevoerd was de voorbereiding voor de uitvoeringsfase optimaal.

Gedurende de uitvoeringsfase heeft Kwinfra de omgevingsmanager verzorgt.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid