Riolering en stedelijk water

Iedere gemeente heeft de zorgplicht om de afvalwaterlozingen op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken en het deel van het watersysteem binnen de bebouwde kom inclusief bedrijven- en industrieterreinen en glastuinbouw te beheren en onderhouden. Door het toepassen van efficiĆ«nte oplossingenĀ dienen deze doelstelling te worden behaald.

Kwinfra zorgt voor de berekening van de juiste dimensionering van rioolstelsels die daarbij voldoen aan de hedendaagse eisen van de provincies en heemraden.

Kwinfra ontzorgt u hierbij op de volgende punten:

  • beoordelen van rioolinspecties
  • beoordelen van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP)
  • Optimaliseren van bestaande rioolstelsels inclusief randvoorzieningen
  • rioleringsbeheer met behulp van het beheerprogramma Kikker