Iedere gemeente heeft de zorgplicht om de afvalwaterlozingen op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken en het deel van het watersysteem binnen de bebouwde kom inclusief bedrijven- en industrieterreinen en glastuinbouw te beheren en onderhouden. Door het toepassen van efficiĆ«nte oplossingenĀ dienen deze doelstelling te worden behaald.

Kwinfra zorgt voor de berekening van de juiste dimensionering van rioolstelsels die daarbij voldoen aan de hedendaagse eisen van de provincies en heemraden.

Kwinfra ontzorgt u hierbij op de volgende punten:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid