Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat en diverse omliggende straten diende het riool vervangen te worden. Aangezien in het verleden diverse delen zijn opgehoogd met verontreinigd materiaal was actualisatie van de bodemkwaliteit noodzakelijk. Derhalve is begin 2012 een verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Het onderzoek is uitgevoerd met de volgende doelen:

  • ter plaatse van het leidingen- en riooltracĂ© vaststellen bodemopbouw, zodat aan de hand daarvan bepaald kan worden op welke diepte, indien aanwezig, de verontreinigde ophooglaag zich bevindt.
  • vaststellen huidige bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied en beoordelen in hoeverre het de herinrichtingswerkzaamheden kan belemmeren
  • tevens wordt beoordeeld of conform de CROW 132 veilig met de grond gewerkt kan worden.

Met het onderzoek is vastgesteld dat ter plaatse een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen aanwezig is. Op basis van de resultaten van het asbestonderzoek wordt geconcludeerd de grond niet verontreinigd is met asbest. De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het nieuwe riool gelden vanwege de verontreiniging met zware metalen als sanering.

Ten behoeve van de aanleg van het nieuwe riool eind 2012 heeft Kwinfra de benodigde meldingen, milieukundige begeleiding en evaluatie van de sanering verzorgt.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid