Een van de specialisaties van Kwinfra is het ontwerpen, (her)inrichten en het onderhoud van wegen, fietspaden, rotondes, parkeerterreinen, pleinen en winkelstraten. Voor elk type weg gelden specifieke ontwerpeisen, welke door de CROW zijn vertaald in aanbevelingen. In samenspraak met opdrachtgevers implementeert Kwinfra deze aanbevelingen (o.a. ASVV 2012 verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) in de ontwerpen waardoor ze voldoen aan de Duurzaam Veilig filosofie.

Andere onderdelen

Infrastructuur

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid