Onder verkeer en infrastructuur verstaan wij bij Kwinfra:

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan bovengenoemde onderdelen van infrastructuur behoren in veel gevallen tevens de openbare verlichting, waterhuishouding, groenvoorzieningen, kunstwerken en speelplekken. Bij Kwinfra hebben we de expertise in huis om het totale pakket van werkzaamheden uit te voeren en de opdrachtgever totaal te ontzorgen.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid