Verkeer

Onder verkeer en infrastructuur verstaan wij bij Kwinfra:

  • wegen in het hoofdwegennet
  • wegen in het onderliggende wegennet
  • lokale wegen
  • fietspaden en parkeerterreinen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan bovengenoemde onderdelen van infrastructuur behoren in veel gevallen tevens de openbare verlichting, waterhuishouding, groenvoorzieningen, kunstwerken en speelplekken. Bij Kwinfra hebben we de expertise in huis om het totale pakket van werkzaamheden uit te voeren en de opdrachtgever totaal te ontzorgen.