Woonrijpmaken Bomenbuurt in Sint Pancras

De riolering in de Bomenbuurt in Sint Pancras (gemeente Langedijk) is in 2012 gerenoveerd. Na de werkzaamheden zijn de straten van tijdelijk straatwerk voorzien.

Kwinfra BV heeft in opdracht van de gemeente Langedijk een herinrichtingsplan ontworpen waarbij rekening is gehouden met de plaats van de nieuwe bomen, parkeerplaatsen, aanbiedingsplaatsen van de rolcontainers en één-richtingsverkeer. Het plan is gepresenteerd aan de bewoners.

Na de presentatie heeft Kwinfra BV het ontwerp verder uitgewerkt en het bestek geschreven. De afdeling milieu heeft bodem- en asfaltonderzoek uitgevoerd.

Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden.

ontwerptekening bomenbuurt Sint Pancras

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid