Quickscan Ecologische Waarden

Een ecologische quickscan of natuurtoets is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling naar aanleiding van een ruimtelijke ingreep. Met een dergelijk onderzoek brengt een ecoloog de beschermde planten en dieren die voor (kunnen) komen in kaart. Hierbij word gekeken of er geschikt habitat aanwezig is en of de soorten in de omgeving zijn waargenomen door andere experts aan de hand van verspreidingsgegevens. Vervolgens beoordeelt de ecoloog of de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten en geeft hij advies over de vervolgstappen.

Een ecologische quickscan flora en fauna is noodzakelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verbouwing, renovatie of sloop. Bij het na-isoleren van een woning gaat het vaak mis. De kans is namelijk groot dat er beschermde dieren verblijven in de tussen ruimte van de binnen en buiten muur, ook wel de spouw genoemd. Met name vleermuizen hebben daar hun rustplaats. Wanneer de openingen in de muur (stootvoegen) groot genoeg zijn kunnen ook vogels, zoals gierzwaluwen gebruik maken van de spouw. Een aanvullend onderzoek kan uitsluitsel geven over het precieze aantal en de te nemen maatregelen om de flora en fauna te beschermen. Op deze manier waarborgen wij de natuurwaarden en wordt overtreding van de Wet Natuurbescherming voorkomen.

Een aanvullend vleermuizenonderzoek is vereist als tijdens de ecologische quickscan blijkt dat er (mogelijk) verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast door de werkzaamheden.

Ecologische Scan

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Vraag direct een offerte aan

Ecologie Nieuws & Tips

november 28, 2022
Natuur nieuws: stikstof en natuur

Stikstof en natuurherstel zijn belangrijke thema's in het nieuws. Hierbij zijn AERIUS berekeningen en flora en fauna quickscans niet weg […]

Lees meer
november 16, 2022
Stikstof en de Wet Natuurbescherming

Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming voorziet in de bescherming van gebieden. Voor ieder bouwproject is het vereist om inzichtelijk […]

Lees meer
juli 29, 2022
Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in bouwsector. Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de materialen die worden […]

Lees meer
juli 11, 2022
Soortenmanagement plan

Iedere ruimtelijke ingreep heeft (onvoorziene) effecten op de omgeving en daarmee op planten en dieren. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke […]

Lees meer
juli 11, 2022
De beschermde Steenmarter

De steenmarter is naast de boommarter één van de twee soorten marters die we in Nederland kunnen tegenkomen. Beide soorten […]

Lees meer
juli 11, 2022
Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt onze flora en fauna, maar ook natuurgebieden. Er is ontheffing op deze wet nodig wanneer de […]

Lees meer

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid