Quickscan Ecologische Waarden

Een ecologische quickscan of natuurtoets is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling naar aanleiding van een ruimtelijke ingreep. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldbezoek.

Tijdens de bureaustudie worden de werkzaamheden/activiteiten in kaart gebracht en worden verspreidingsgegevens geanalyseerd. Er word een kaart gemaakt van de ligging van de onderzoekslocatie en bekeken of er beschermde natuurgebieden in de buurt liggen.

Bij het veldbezoek bekijkt een ecoloog of er op het plangebied geschikte verblijfplaatsen of leefgebied voor beschermde planten en dieren op het plangebied voorkomen. Alle landschapselementen worden beschreven en er wordt een fotorapportage gemaakt. Vervolgens beoordeelt de ecoloog of de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten en geeft hij advies over de vervolgstappen.

Een ecologische quickscan flora en fauna is noodzakelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verbouwing, renovatie of sloop. Bij het na-isoleren van een woning gaat het vaak mis. De kans is namelijk groot dat er beschermde dieren verblijven in de tussen ruimte van de binnen en buiten muur, ook wel de spouw genoemd. Met name vleermuizen hebben daar hun rustplaats. Wanneer de openingen in de muur (stootvoegen) groot genoeg zijn kunnen ook vogels, zoals gierzwaluwen gebruik maken van de spouw. Een aanvullend onderzoek kan uitsluitsel geven over het precieze aantal en de te nemen maatregelen om de flora en fauna te beschermen. Op deze manier waarborgen wij de natuurwaarden en wordt overtreding van de Wet Natuurbescherming voorkomen.

Binnen 2-3 weken kan Kwinfra het Quickscan rapport aanleveren.

Een aanvullend vleermuizenonderzoek is vereist als tijdens de ecologische quickscan blijkt dat er (mogelijk) verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast door de werkzaamheden.

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Vraag direct een offerte aan

Ecologie Nieuws & Tips

januari 31, 2023
Deskundig ecologisch onderzoek

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van […]

Lees meer
januari 30, 2023
Nationale tuinvogeltelling

Afgelopen weekend was het weer zover: De Nationale Tuinvogeltelling. De ecologen van Kwinfra deden enthousiast mee.

Lees meer
januari 10, 2023
2023 Jaar van de Meervleermuis!

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! Het is belangrijk om uit te leggen waarom de Wet natuurb... […]

Lees meer
januari 9, 2023
Gedragscode en Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is nodig om volgens een gedragscode te kunnen werken. Er geldt dan vrijstelling voor de verbodsbepalingen […]

Lees meer
januari 5, 2023
Huismussen - Jaarrond wettelijk beschermde nesten

Daarom is besloten dat de nesten van huismussen, jaarrond, wettelijke beschermd zijn. Het is verboden nesten te vernielen, beschadigen en […]

Lees meer
januari 2, 2023
Hoge temperaturen en het effect op natuur

De afgelopen tijd is het erg warm voor de tijd van het jaar en dit is terug te zien in […]

Lees meer

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2023 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram