Stikstof en Natura-2000

 - 28 november 2022 - 

Stikstof en natuurherstel zijn de afgelopen maanden belangrijke onderwerpen in de politiek. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld om piekbelasters uit te kopen. Met piekbelasters worden bedrijven bedoeld die verantwoordelijk zijn voor het neerslaan van grote hoeveelheden stikstof in de natura-2000 gebieden. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) schreef een brief om het een en ander toe te lichten. Het gaat om twee duizend tot drie duizend grote vervuilers die een eenmalig uitkoopbod ontvangen. Wanneer de stikstofneerslag onvoldoende is terug gebracht aan het einde van 2023 kunnen piekbelasters vanaf 2024 gedwongen worden om te stoppen. Voorlopig hebben piekbelasters nog de optie om fors te verduurzamen, te verhuizen of vrijwillig te stoppen. Door op korte termijn stikstofreductie te realiseren komt er onder andere “ontwikkelruimte voor de bouw en energietransitie”. Het doel is om in 2030 de landelijke stikstofuitstoot gehalveerd te hebben.

AERIUS-calculatie

Er is veel te doen over de AERIUS calculator en het beleid omtrent stikstofberekeningen. Eerder deze maand (op 2 november 2022) werd bekend dat er een streep word gehaald door de bouwvrijstelling. Dat betekend dat een stikstof- of AERIUS-berekening vereist is  voor zowel de aanlegfase (bouw) en de gebruiksfase van ieder bouwproject om een vergunning te krijgen. Dit heeft grote impact op de bouwsector, waarbij veel projecten komen stil te liggen.

Daarnaast werd bekend dat de actualisatie van de AERIUS-calculator wordt uitgesteld omdat er een fout is gemaakt in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters.

Ook al zorgen de huidige ontwikkelingen begrijpelijk voor frustratie is het goed om het belang van zo’n berekening uit te leggen en het effect van stikstof op de natuur.

 

Stikstof en natuur

Waarom is stikstof zo’n probleem voor de natuur?

In Nederland zijn veel natuurgebieden erg kwetsbaar voor stikstof. Deze zijn voor een groot deel wettelijk beschermd en vallen onder de natura-2000 gebieden. Als we kijken naar Heischrale graslanden kan een te hoge stikstofneerslag het volledig ecosysteem verstoren door met name verzuring van de bodem. Een te zure bodem (< 4,5 pH) zorgt ervoor dat het kalkgehalte in de bodem daalt en dat het vergroot de kans op mangaan-, aluminium- of ijzervergiftiging voor planten. Veel planten kunnen onder die omstandigheden niet meer groeien. Daarnaast hebben ook insecten en vogels het moeilijk vanwege de lage kalk concentratie. Als gevolg van het kalk te kort zijn de botten van vogels minder sterk. In de akkerbouw wordt dit verzuringsprobleem aangepakt door het bekalken van de bodem. Hierbij wordt kalk toegevoegd aan de bodem. Mogelijk kan dit een oplossing zijn in sommige natuurgebieden. Het is echter nog niet voldoende onderzocht en met deze techniek zijn we voorlopig nog niet is staat om weer balans te krijgen zonder een strikt stikstofbeleid. AERIUS berekeningen maken op dit moment op de best mogelijke manier inzichtelijk welke projecten wel en niet vergund kunnen worden.

Meer weten over stikstof, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid