Natuurinclusief bouwen

29-7-2022

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de bouwsector. Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de materialen die worden gebruikt, de uitstoot van CO2 en andere gassen, en de levensduur van de bouwmaterialen. Natuurlijk dient het uiteindelijke product ook duurzaam te zijn in de gebruikersfase. De focus ligt daarbij vaak op het energie- en waterverbruik.

Aspecten waar in eerste instantie vaak niet aan wordt gedacht zijn het landgebruik en biodiversiteit (flora & fauna). Om een werkelijk duurzaam bouwproject tot stand te laten komen, zal rekening gehouden moeten worden met de natuurwaardes die op een planlocatie te vinden zijn. Wilde planten en dieren moeten de kans krijgen om zich te vestigen op het terrein na voltooiing van het bouwtraject.

natuur incusief bouwen

Figuur 1.  Gevelbegroeiing kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de biodiversiteit en verzorgt een duurzame uitstraling   © bouwnatuurinclusief.nl

De groeiende verstedelijking en intensivering van het landgebruik is in eerste instantie een gevaar voor de rijkdom aan wilde plant- en diersoorten van ons land.  In veel gevallen ondervindt de natuur nadeel aan bouw en herontwikkelingsprojecten. Naast dat de bouwwerkzaamheden erg verstorend kunnen zijn voor de natuur, is het eindproduct vaak te ‘’steriel’’ om gelegenheid te bieden aan bloeiende planten, nestelende vogels, zwemmende amfibieën, jagende vleermuizen, wilde bijen en een gezond bodemleven.

Figuur 2.  Zwarte roodstraat, een typische vogel voor groene bedrijventerreinen.
© Jacob van der Weele

Toch zijn er steeds meer planbureaus en bedrijven die natuurinclusiviteit meenemen in ontwikkelingsplannen. Een verstandige keuze, want de wetenschap toont aan dat natuur op bedrijventerreinen een positief effect heeft op de werkefficiëntie en mensen die in een wijk met veel groen wonen, kennen een hoger cijfer toe aan hun levensgeluk. De natuur in een stedelijke omgeving biedt nog tal andere voordelen, denk hierbij aan verkoeling, luchtzuivering, waterberging en stressvermindering.

Ook in het kader van de duurzaamheidambities die Nederlands draagt, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Parijs klimaatakkoord stellen verschillende gemeentes natuurinclusief bouwen als randvoorwaarde in de ontwerpfase van ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen worden hier ook subsidies voor verleend. Dit resulteert in een toenemende vraag naar ecologische begeleiding / advies ten behoeve van natuurwaardes bij bouw- en (her)ontwikkelingsprojecten. Voorbeelden en inspiratie voor natuurinclusief bouwen wordt gedeeld op www.bouwnatuurinclusief.nl

Figuur 3. Nestkasten voor gierzwaluwen. © Gerbert Voortman

Omdat natuurinclusief bouwen een relatief nieuw concept is, wordt over het daadwerkelijke succes voor lokale biodiversiteit steeds meer bekend. Met nieuwe kennis kan nauwkeuriger maatwerk worden geleverd zodat mens en natuur maximaal profiteren van de ontwerpaanpassingen.

De ecologen bij Kwinfra zijn altijd op de hoogte van de laatste kennis rondom deze trend. Wij bieden advies en ecologische begeleiding bij de meest uiteenlopende ontwikkelingsprojecten voor bedrijven en particulieren. Onder andere begeleiden wij het plaatsen van vleermuiskasten en gierzwaluw- of huismusnesten in het kader van mitigatie, vaak een voorwaarde voor een ontheffing op de Wet natuurbescherming. Daarnaast geven wij advies voor het versterken van biodiversiteit en natuurwaarde op bedrijventerreinen,  stedelijk groen, schoolpleinen en meer.

Heeft u een ecologische quickscan, flora en fauna onderzoek of nader onderzoek naar vleermuizen of andere soorten nodig? De ecologen bij Kwinfra verzorgen het onderzoek en uw vergunningaanvraag zo snel mogelijk.

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid