Wij doen vleermuisonderzoek

Waarom vleermuisonderzoek?
Een vleermuisonderzoek is het vervolg op een Quickscan ecologische waarden wanneer blijkt dat er mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast als gevolg van de geplande werkzaamheden. Vleermuizen zijn streng beschermd in de Europese Unie op basis van de habitatrichtlijn. Dit is een richtlijn waarin is vastgelegd welke flora en fauna beschermd dienen te worden door alle lidstaten van de EU. In de Nederlandse wetgeving is deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming. Om gerichte beschermende maatregelen te treffen moeten we eerst:
- verblijfplaatsen inventariseren
- het aantal soorten en aantal individuen tellen

Methode
Onze ecologen voeren het vleermuisonderzoek uit volgens het vleermuisprotocol opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus. Om alle verblijfplaatsen in kaart te brengen zijn minimaal vijf bezoeken nodig tussen mei en september met een interval van 20 dagen.

Tijdens een vleermuisonderzoek worden mogelijke invlieg- en uitvliegopeningen in kaart gebracht en nauwlettend in de gaten gehouden. Hierbij gebruiken wij geavanceerde apparatuur waaronder een batdetector van Petterson en een geluidsrecorder. De batdetector vertraagd de ultrasone geluiden die vleermuizen produceren, zodat wij het kunnen horen. Op basis van de lichaamsgrootte, frequentie en andere geluidseigenschappen kunnen we de soort determineren en het aantal vleermuizen tellen. 

 

In Nederland komen in totaal 18 soorten vleermuizen voor, waarvan een aantal gebruik maken van onze bebouwing. Bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis. Zij vangen veel insecten zoals muggen en nachtvlinders boven sloten of in onze tuinen. 

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid