Wat is een Ecologische Quickscan?

Een ecologische quickscan of quickscan ecologische waarden is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling. Met een dergelijk onderzoek brengt een van onze ecologen de beschermde planten en dieren in kaart. Hierbij word gekeken of er geschikt habitat aanwezig is en of de soorten in de omgeving zijn waargenomen door andere experts aan de hand van verspreidingsgegevens. Vervolgens beoordeelt de ecoloog of de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten en geeft hij advies over de vervolgstappen.

Een ecologische quickscan flora en fauna is noodzakelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verbouwing, renovatie of sloop. Ook bij het isoleren van daken of muren. De kans is namelijk groot dat er beschermde dieren verblijven in de tussenruimte van de binnen en buiten muur, ook wel de spouw genoemd. Met name vleermuizen hebben daar hun rustplaats. Wanneer de openingen in de muur groot genoeg zijn kunnen ook verschillende vogels gebruik maken van de spouw, zoals gierzwaluwen. Een aanvullend onderzoek kan uitsluitsel geven over het precieze aantal en de te nemen maatregelen om de flora en fauna te beschermen. Op deze manier waarborgen wij de natuurwaarden en wordt overtreding van de Wet Natuurbescherming voorkomen.

Een aanvullend vleermuizenonderzoek is vereist als tijdens de ecologische quickscan blijkt dat er (mogelijk) verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast door de werkzaamheden.

Ecologische Scan

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid