Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij een baggerschouw wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gecontroleerd of de sloten nog voldoende diepgang hebben. In het najaar van 2012 waren diverse sloten in eigendom van de gemeente Purmerend aan de beurt.

In opdracht van de gemeente Purmerend heeft Kwinfra BV in het voorjaar van 2012 een verkennend waterbodemonderzoek (conform NEN 5720) uitgevoerd. Bij dit onderzoek is de diepte van de sloten en de hoeveelheid bagger bepaald. Op basis van deze resultaten is direct de conclusie getrokken of baggeren noodzakelijk was. Indien te veel bagger aanwezig was, is tevens door middel van analyses de kwaliteit bepaald om de afzetmogelijkheden vast te stellen.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid