Het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720. Aan de hand van het onderzoeksdoel, het vooronderzoek en het type water wordt de onderzoeksopzet bepaald.

Waterbodemonderzoek is nodig bij:

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Kwinfra u in de verwerkingsmogelijkheden van het bij baggerswerkzaamheden vrijkomende slib.

Andere onderdelen

bodemonderzoek:

 

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid