De actualisatie van AERIUS is uitgesteld

 - 2 december 2022 - 

Vandaag is bekend geworden dat de AERIUS Calculator en AERIUS Monitor pas op 26 januari geactualiseerd worden naar versie 2022. De huidige versie van de calculator kan gebruikt blijven worden, mits er rekening gehouden word met het ‘Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden’ meegenomen. Hiervoor heeft BIJ12 een handreiking gepubliceerd.

AERIUS is het rekeninstrument dat wordt gebruikt om de stikstofneerslag in kwetsbare natura-2000 gebieden te berekenen op basis van de stikstofuitstoot tijdens een bouwproject.

Kwinfra helpt u graag bij het uitvoeren van een stikstofberekening voor uw project. Vraag hieronder vrijblijvend een offerte aan en wij sturen u zo snel mogelijk een aanbieding.

Actualisatie AERIUS uitgesteld

Meer weten over stikstof, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid