Soortenmanagementplan (SMP)

Iedere ruimtelijke ingreep heeft (onvoorziene) effecten op de omgeving en daarmee op planten en dieren. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke ingreep waarbij het vaak misgaat, is het na-isoleren van een woning. Veel mensen weten niet dat er beschermde diersoorten in of nabij hun woning leven waarvoor zij verantwoordelijk zijn bij ruimtelijke ingrepen. Vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zijn voorbeelden van streng beschermde diersoorten en verblijven in de spouwmuren, onder dakpannen of in andere ruimtes van de woning. Hun verblijfplaatsen worden vaak zomaar vernietigd terwijl dit in strijd is met het onderdeel Soortbescherming van de wet natuurbescherming. Daarom is een ecologisch onderzoek in de vorm van een Quickscan ecologische waarden altijd verplicht en indien er verblijfplaatsen worden gevonden kunnen er passende maatregelen worden getroffen.

Provincies hebben besloten om op een andere manier aan de eisen van de Wet Natuurbescherming te kunnen voldoen: door middel van een gebiedsgerichte ontheffing (GGO). Dit is een generieke ontheffing die geldt voor een relatief groot gebied. Voor een gebiedsgerichte ontheffing is een soortenmanagementplan (SMP) vereist. In feite is een SMP een inventarisatie van alle beschermde flora en fauna binnen een bepaald gebied of gemeente. Op basis van de resultaten wordt een management plan gemaakt waarin compenserende maatregelen worden voorgesteld. Dit heeft voordelen voor zowel de natuur als voor de projectuitvoerder.

  • Op deze manier kan een goed beeld verkregen worden van de populaties in een bepaald gebied of gemeente
  • Voldoet de ruimtelijke ingreep aan de wet natuurbescherming d.m.v. slechts 1 gebiedsontheffing wat veel tijd bespaard
  • Worden de nationale verduurzamingsplannen beter haalbaar

De SMP vormt bij grote ruimtelijke ingrepen dus een alternatief voor een quickscan ecologische waarden en aanvullende onderzoeken. Meestal duurt het ongeveer 1 a 2 jaar om het onderzoek af te ronden en een dergelijk plan op te stellen. De provincies stellen subsidies ter beschikking voor gemeentes om dergelijke soortenmanagementplannen op te stellen.

Provincies, de Zoogdierenvereniging en het Netwerk Groene Bureaus werken momenteel samen aan een onderzoeksrichtlijn voor het inventariseren van vleermuizen in grote gebieden. Wil je meer weten? Klik hier.

soortenmanagment plan

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid