Het belang van vroegtijdig ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de planning van bouw- of verbouwprojecten. Door in een vroeg stadium al een quickscan flora en fauna uit te laten voeren kunnen onverwachte kosten en vertragingen in een later stadium worden voorkomen.

Een aantal beschermde diersoorten zoekt hun toevlucht in door mensen gemaakte structuren. Hierdoor ontstaat er een overlap tussen de menselijke bebouwing en het natuurlijke leefgebied van in het wild levende dieren. Zoals vastgesteld in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Algemene maatregel van bestuur) geldt er een plicht om zorgvuldig om te gaan met in het wild lerende flora en fauna en om kwetsbare en beschermde planten en dieren niet nadelig te beïnvloeden. 

Het is verplicht om onderzoek uit te voeren naar de potentie van een plangebied voor verblijfplaatsen en/of leefgebied van beschermde soorten. Dit gebeurt in eerste instantie met een verkennende Quickscan flora en fauna of Quickscan Ecologische Waarden. Indien hieruit blijkt dat er potentie is (m.a.w. verblijven kunnen niet op voorhand worden uitgesloten), dan is er verdiepend onderzoek benodigd. Er kunnen bijvoorbeeld geschikte plekken zijn voor vleermuizen om te verblijven.

Vleermuizen vormen een belangrijke soortgroep die zich heeft aangepast aan de stedelijke omgeving. Zij verblijven bijvoorbeeld in kieren en naden van woningen. Gezien hun stikt beschermde status worden initiatiefnemers van bouw- of verbouwprojecten vaak geconfronteerd met de uitdaging om vleermuizen te beschermen én hun project uit te kunnen voeren. 

Met het vleermuisonderzoekseizoen dat beperkt is tot de maanden mei tot oktober, is het essentieel om tijdig te handelen. Door nu te beginnen, voorkomt u dat u in de latere fases van uw project voor verrassingen komt te staan. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar zorgt er ook voor dat uw project ecologisch verantwoord is.

Nu het seizoen voor vleermuisonderzoek nog niet van start is is het nu de perfecte tijd om een Quickscan Ecologische Waarden uit te laten voeren. Indien nodig kan dan dit jaar nog het nader onderzoek worden opgestart. 

Meer weten over plant- en diersoorten, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid