Deskundig ecologisch onderzoek

 - 31 januari 2023 - 

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van iedere ruimtelijke ingreep (zoals een sloop of spouwmuurisolatie) op beschermde flora en fauna getoetst worden. Hiervoor voeren onze ecologisch deskundigen een quickscan uit (flora en fauna quickscan). Er wordt bijvoorbeeld gelet op de aanwezigheid van strikt beschermde vleermuissoorten die in de spouwmuur verblijven of vogels, zoals huismussen die in het dak nestelen.

Op basis van de resultaten uit het ecologisch onderzoek kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Mocht er nader onderzoek vereist zijn dan is het extra belangrijk om snel een quickscan uit te laten voeren, want deze onderzoeken (zoals vleermuisonderzoek) kan alleen uitgevoerd worden tussen mei en oktober.

Neem voor vragen of een offerte contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl.

Meer weten over plant- en diersoorten, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid